Grunden för arbetet är former och funktioner förankrade i den svenska bruksslöjden och folktraditionen. Arbetsmetoder, verktyg och material tillhör det svenska kulturarvet men föremålen är starkt präglade av vår tids formspråk. Det personliga uttrycket är mycket viktigt och en stark drivkraft. Att lämna tydliga spår av verktyg och av tillverkningsprocess blir en del av föremålens dekor liksom att tydligt visa konstruktionsdetaljer och sammansättningar. Med skarpa verktyg skapas blanka, skurna ytor och karvsnittsdekorer. Linoljefärg, bladguld och också det naturella träet förstärker de skapade tingens slutliga uttryck.