Sked

Sked

Skeden i detalj – visst ser du spåren av täljkniven? Slätt och mjukt men ändå inte slätt!

Hur skall man förklara?